Aktualnie prowadzone rekrutacje

With offices in Berlin, Warsaw and Prague, KCR Placement is an international boutique provider of ‘fit for purpose’ resourcing solutions for a wide array of functions, including expert, managerial and senior executive ones. We specialize in finding the right talents for Pharmaceutical, Biotech, Medical Device companies and Contract Research Organizations across Europe. 


We're onboarding best-in-class candidates, so give us a chance to meet you!

Current Vacancy Highlights:

(Junior) Safety Specialist / Poland
(Junior) Safety Specialist
 • zapewnienie, aby informacje dotyczące bezpieczeństwa produktów były gromadzone, raportowane i zarządzane zgodnie z globalnymi i lokalnymi wymaganiami regulacyjnymi oraz polityką firmy;
 • zapewnienie, na poziomie lokalnym, przekazywania informacji medycznej dotyczącej bezpieczeństwa farmakoterapii w celu wsparcia wszystkich projektów zarówno lokalnych jak i globalnych, w których występują odpowiednie zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa leków oraz w celu utrzymywania kontaktów i współpracy z podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa farmakoterapii;
 • kształcenie i szkolenie w zakresie bezpieczeństwa farmakoterapii pracowników;
 • udział w strategii budowania i podnoszenia świadomości pracowników w zakresie pharmacovigilance dotyczących kwestii globalnych (global safety issues) produktów oraz ich dalszego monitorowania;
 • we współpracy z Kierownikiem ds. Monitorowania Bezpieczeństwa Farmakoterapii  i Specjalistą ds. Monitorowania Bezpieczeństwa Farmakoterapii wsparcie w zarządzaniu kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa farmakoterapii;
 • wsparcie dla Kierownika ds. Monitorowania Bezpieczeństwa Farmakoterapii i Specjalisty ds. Monitorowania Bezpieczeństwa Farmakoterapii we wdrażaniu i prowadzeniu lokalnych procesów dotyczących bezpieczeństwa farmakoterapii;
 • na prośbę bezpośredniego przełożonego udział w projektach  biznesowych i klinicznych oraz wkład z zakresu bezpieczeństwa farmakoterapii (np. badania kliniczne, spotkania marketingowe);
Kwalifikacje
 • preferowane wykształcenie wyższe medyczne , farmaceutyczne, biologiczne  lub inne pokrewne
 • preferowane 2-letnie doświadczenie w dziedzinie nadzoru nad monitorowaniem bezpieczeństwa farmakoterapii (najlepiej w branży farmaceutycznej);
 • doświadczenie w działach safety w zakresie badań klinicznych oraz badań nieinterwencyjnych  będzie dodatkowym atutem 
Wiedza
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa leków
 • znajomość języka angielskiego (w tym medycznego) w mowie i piśmie, poziom B2
 • znajomość odpowiednich regulacji dotyczących bezpieczeństwa leków (ICH, EMEA – o ile dotyczy, oraz odpowiednich przepisów lokalnych
 • znajomość oznakowania / charakterystyki produktu leczniczego
 • wiedza medyczna i farmakologiczna
 • znajomość na poziomie lokalnym instytucji zajmujących się monitorowaniem bezpieczeństwa farmakoterapii (lokalne organy kontroli leków)
 • znajomość lokalnych stowarzyszeń zajmujących się ochroną zdrowia w Polsce
 
Aplikuj
PL EN